Bc. Jakub Nepejchal

Karlínské nám. 12, Praha 8 - Karlín,
tel.: +420 608 42 80 80,
mail: jakub@nepejchal.eu

Vítejte na stránkách psychoterapeutické praxe Jakuba Nepejchala. Zaměřuji se na práci s jednotlivci. Mám zkušenosti s oblastí závislostí, syndromu vyhoření a osob s úzkostmi. Více najdete v sekci Jak pracuji. Využívám Gestalt přístupu a rád ho doplním systemickými prvky nebo např. dramaterapeutickým zážitkem.


O mně

Vzdělání

  • Institut pro výcvik v Gestalt terapii
  • Započatý dlouhodobý výcvik v Gestalt terapii v roce 2017

  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • obor Speciální pedagogika – dramaterapie, ukončení Bakalářského programu v roce 2013

  • IES – výcvik Motivační rozhovory
  • 90hod. výcvik v motivačních rozhovorech - ukončení 2015

  • IG – kurz Efektivní rozhovor - krátká psychosociální intervence
  • úvod do systemického poradenství v rozsahu 60 h. – ukončení 2020

Pracovní zkušenosti


Jak Pracuji

O gestalt terapii

Gestalt terapie je vyvíjena od poloviny 20. století. Využívá několika základních principů, které jsou pro ni typické:
Čeho tedy můžete díky gestalt terapii dosáhnout? Většího uvědomování si svých potřeb, jejich naplňování a díky tomu větší vlády nad svým životem. Odstranění negativních vztahových vzorců, získání psychické stability, posílení psychické odolnosti.

Jak začít s terapií

Stačí mi zavolat na níže uvedené číslo a dohodneme si první setkání. Pokud je vám telefonování nepříjemné, můžeme se domluvit i přes e-mail. Stačí struční zpráva, že máte zájem začít, ale pokud byste se chtěli rozepsat trochu více, klidně můžete. V případě, že má klient zájem nabízím pro první setkání možnost videohovoru, během kterého dohodneme veškeré detaily naší spolupráce a na prvním osobním setkání se už těmito „technickými“ záležitostmi nemusíme zdržovat a můžeme se rovnou pustit do vašeho příběhu. Na první sezení si nic zvláštního připravovat nemusíte.

Nabízené služby

První setkání zdarma. Jsem přesvědčen, že je důležité, aby si klient a terapeut „sedli“ a nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Na prvním setkání si tedy můžete vyzkoušet, jak pracuji a jestli Vám můj styl bude vyhovovat. Je samozřejmé, že terapii můžete ukon

Tradiční individuální psychoterapie – sejdeme se u mě v pracovně osobně.

On-line psychoterapie – doplňková služba, pokud není možné se setkat osobně. Terapii přes videochat nabízím na těchto platformách: Zoom, Google Meet, Jit.si Meet.

Nabízím také možnost terapeutických sezení mimo tradiční časy (o víkendu a v pracovní dny po 20. hodině). Pouze jednorázově v případě nutnosti. Tyto konzultace jsou zpoplatněny vyšší sazbou.


Životní situace, kdy je vhodné začít terapii

Gestalt terapie je vhodná pro lidi, kteří chtějí pracovat sami na sobě.
Výborně účinkuje u klientů s:

Návrh podmínek spolupráce

Cena a délka konzultace

Konzultace trvá hodinu (50 minut sezení a 10 minut administrace) a je plně hrazená klientem. Základní navrhovaná cena konzultace je 800 Kč. Platbu je možné provést v hotovosti na konzultaci nebo bezhotovostně převodem na účet uvedený v kontaktu, před konzultací. Možná je také platba přes Paypal.

Mlčenlivost a etický kodex

Veškeré informace ze sezení považuji za důvěrné. Hlásím se k etickému kodexu, který vydala Evropská asociace pro Gestalt terapii (EAGT) a český překlad můžete najít na stránkách IVGT.

Storno a omlouvání

V případě zrušení konzultace více než 24 hodin předem je storno poplatek 0,- jinak je nutné uhradit cenu konzultace v plné výši. V případě zrušení konzultace z mé strany méně jak 24 hodin předem získáváte další sezení zdarma. Na sezení prosím choďte včas, nejlépe 5 minut před započetím. Dřívější příchod může znamenat, že budete déle čekat a může být ohrožena Vaše anonymita (může dojít k setkání s předchozím klientem). Je také vhodné, abyste na sezení přišli střízliví.

Ukončení spolupráce

Ukončování je velmi důležitá součást terapeutického procesu. O tom, jestli už je čas terapii ukončit budeme vést společný dialog, tak aby bylo ukončování plynulým procesem a Vy z něho mohli co nejvíce vytěžit. V případě ukončení z Vaší strany bych Vás chtěl požádat o jedno poslední setkání, kde bychom mohli naši spolupráci zhodnotit a uzavřít.

Kontakt

Bc. Jakub Nepejchal

Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 - Karlín

Tel: +420 608 42 80 80
E-mail: jakub@nepejchal.eu
Č. ú.: 1453630018/3030
Datová schránka: 3n9w5nw
IČO: 00743381